Google Ads - kodulehe reklaam internetis

Google Ads ehk Google reklaam on kahtlemata jätkuvalt üks põhilisi digireklaami väljundeid ja seda ka põhjusega. Olles ise kasumlikult investeerinud Google reklaamidesse sadu tuhandeid eurosid, julgeme väita, et tegemist on ühe parima reklaamikanaliga investeeringutasuvuse mõttes ja seda ülemaailmselt.

01
Sissejuhatus

Kodulehe reklaam internetis - ülevaade ja võimalused

Google Ads keskkonnas on mitmeid erinevaid viise ja võimalusi reklaamide loomiseks. On olemas Google Search ehk otsingukampaaniad, Display ehk piltidel põhinevad reklaamid, YouTube, Smart, Discovery ja Shopping Ads. Loetelus viimasena kõlama jäänud Shopping Ads on rakendatav ainult valitud riikides paiknevatele kasutajatele, kuid kahjuks veel ei kuulu sinna nimekirja Eesti. Riikide ja valuutade nimekiri, mida Shopping Ads toetab on leitav eelolevalt lingilt.

02
Võimalused

Reklaam Googles - Google adsi tutvustus

Google Otsingukampaania

Otsingukampaaniad – nagu ka nimest võib juba aimata, siis Google’i otsingukampaaniad võimaldavad reklaami tellijal luua tekstil põhinevaid reklaame, mida kuvatakse inimestele, kes otsivad konkreetseid teenuseid või tooteid. Sellest tulenevalt on reklaami looja esimene eesmärk leida õiged märksõnad, mida inimesed mingi konkreetse toote või teenuse otsimisel kasutavad.

Hiljuti veel oli esimene koht, kuhu märksõnu otsima minna Google’i enda tööriist nimega Keyword Planner ehk märksõnade plaanija. Google Keyword Planner aitab otsida märksõnu, mida otsinguvõrgustiku kampaaniates kasutada. Erinevaid märksõnu otsides kuvab süsteem hinnangulist igakuiste otsingute arvu ja märksõna kasutamisega seonduvat kulu. Ka täna töötab mainitud tööriist samamoodi nagu kirjeldatud, kuid info täpsus värskelt loodud kasutajatele on oluliselt muutnud. Uue kasutaja loomisel ei näita Google Keyword Planner enam hinnangulist igakuiste otsingute arvu vaid otsingute vahemikku stiilis 100 – 1000.

Olenemata sellest soovitan kõik olulised märksõnad märkida näiteks Excel’i või Google Sheets tabelisse selleks, et neid hiljem kampaania loomisel kasutada. Märksõnade otsimise käigus leiad suure tõenäosusega ka tunnussõnu, mis ei sobitu sinu toote või teenusega. Näiteks kui ma tegeleks ainult uute akustiliste kitarride müügiga, siis oleks minu jaoks sobimatud märksõnad „kasutatud“ või „elektriline kitarr“ jne.

Sarnaselt oluliste märksõnade märkimisele soovitan koguda ka negatiivseid märksõnu ehk tekitada eraldi nimekirja nendest märksõnadest, mis sinu kontekstiga absoluutselt ei sobitu. Negatiivsete märksõnade rakendamisel tagad täpsema liikluse ning väldid reklaamide näitamist ja sellega seotud kulutusi otsingutele, mis ei seostu sinu toote või teenusega.

Märksõnade leidmiseks on loodud väga palju erinevaid tööriistu, kuid valdav enamus neist on tänaseks muutunud, kas osaliselt- või täielikult tasuliseks. Märksõnade otsimisest ja leidmisest kõneleb täpsemalt mõni meie järgmine postitus.

Google Displaykampaania

Displaykampaaniad kasutavad Google’i enda veebisaite ja veebisaidipartnereid, et näidata reklaame erinevatel veebisaitidel üle kogu Interneti. Loodud reklaam võib ilmuda kolmandate osapoolte veebisaitidel, veebilehe päises ehk ülaosas, külgribal, sisuplokkide vahelisel alal jne. Samuti võivad reklaamid ilmuda esituseelsena enne YouTube’i videoid, Gmailis ja erinevates mobiilirakendustes.

Google displaykampaania reklaame on võimalik tuvastada neile iseloomulike sümbolite abil. Nimelt reklaami paremas ülemises servas paiknevad värvuselt sinised info ja risti meenutavate ikoonid.

Reklaamid võivad veebisaitidel ilmuda valitud sihtimismeetodite põhjal, milleks on võimalik valida:

  1. Märksõnad ja teemad, mis seostuvad teie pakutavate toodete või teenustega.
  2. Konkreetsed veebisaidid või -lehed.
  3. Konkreetsed vaatajaskonnad, võttes aluseks inimeste huvid, demograafilise teabe või selle, kas nad on teie veebisaiti varem külastanud.
03
Kasutegur

Google Reklaami Tõhusus

Google reklaami tõhusus sõltub eelkõige sellest kui tugev on enne reklaami loomist tehtud eeltöö ja protsessi vältel tehtav analüüs ning kohandused. Erinevalt teistest võimalikest reklaamikanalitest paneb Google Ads reklaamijaid maksma ainult nende reklaamide eest, millele inimesed klõpsavad. Google Ads’i kampaaniate järjepideva optimeerimisega on võimalik saavutada väga kõrge investeeringutasuvus ehk ROI.

Google Ads arvutab sinu eest ja kuvab väga palju erinevaid andmeid, kuid selleks, et mõista reklaami tõhusust on esmalt vaja aru saada, mida erinevad mõõdikud tähendavad. Toon siinkohal välja neli olulist mõõdikut, mida praktikas kasutame.

Esiteks, investeeringutasuvus ehk ROI tähistab konkreetsest turundusinvesteeringust saadud rahalist kasu. Näiteks kui kulutate tasulise otsingureklaamile 1000 eurot kuus ja teenite otse kampaaniast 2000 eurot tulu, jagate tulu (2000–1000 eurot = 1000 eurot) kuluga (1000 eurot), et leida investeeringutasuvus. Protsendi leidmiseks korrutage tulemus 100-ga: 100%. Teisisõnu, iga otsingureklaamile kulutatud euro kohta teenisite ühe euro kasumit.

Teiseks, konversioonimäär ehk mitu protsenti reklaamile klõpsajatest täitis soovitud eesmärgi (tavapäraselt kas ostu või päringu esitamise). Kui 1000 külastajast 50 saatis päringu, siis on konversioonimäär 5 %, sest 50 / 1000 = 0,05 ja 0,05 korrutatud 100 = 5 %. Konversioonimäära arvestades on meil võimalik hinnata kui hästi töötavad omavahel meie reklaam ja maandumisleht, kuhu reklaamist tulenev liiklus jõuab.

Kolmandaks, CPA ehk näiteks konversiooni saavutamise hind. Näiteks kui on teada, et mingil kindlal perioodil saavutas reklaam kokku 90 klikki, hinnaga 74.70 € (keskmine CPC ehk kliki hind 0,83 €) ja 2 konversiooni, siis on meil võimalik arvutada ühe konversiooni hind. Antud juhul oleks see tehe 74.70 / 2 = 37.35 ehk ühe konversiooni maksumus oli 37.35 €. Kui ma teenin ühe müügi pealt piisavalt, et korvata konversiooniks kulunud summa ja teenida ka kasumit, siis on kampaania kasumlik. Juhul kui konversioon läheb maksma rohkem kui mina teenin, siis on ilmselt standard olukorras mõistlik kampaania lõpetada.

Neljandaks, klikimäär ehk CTR annab aimu, kas meie esitatav reklaam on sihtturule piisavalt atraktiivne ja relevantne ehk asjakohane. Mõõdiku arvutamiseks on tarvis reklaamile tehtud klikkide arv jagada näitamistega. Näiteks kui reklaami esitati päevas 100 korda, kuid klikke tuli kokku ainult 5, siis klikimäär on 5 % ning tegemist on nähtavasti pigem nigela tulemusega.

Möödunud mai ehk 31 päeva vältel tuli läbi Google otsingukampaania meie ühele kliendile 114 materjali päringut, mille kogumaksumuseks osutus 1598,94 € ehk ühe päringu hinnaks kujunes 13,95 €. Loomulikult kõik 114 päringut ei muutunud müükideks, sest osa leidis mõne alternatiivse materjali, edasimüüja või otsustas ostuga viivitada. Protsentuaalselt on tänaseks töösse läinud ~30% päringutest ehk 34 tellimust, keskmise ostukorviga ~1638 €. Kasumimarginaaliks kujunes ~20 %.

Kampaania kogumaksumuse jagamisel tellimuste arvuga saame ühe päringu hinnaks 47.02 €. Kui kasumimarginaal on ~20% ja keskmine ostukorv 1638, siis ühe tellimusega teeniti ~327 € kasumit. Antud number ei pruugi tunduda eriti priske, kuid korrutades ühe tellimuse kasumi tellimuste arvuga, saame vastuseks 11 118 €. Kõne all oleva kampaania investeeringutasuvuseks kujunes ~595% ehk jämedalt iga kulutatud euro kohta teeniti 5 eurot ja 95 senti kasumit.

04
Kulu

Google Reklaami Hind

Kui palju Google reklaamid maksavad? Seda küsimust küsivad tihti inimesed, kellel puudub varasem kokkupuude Google Ads’iga ning tegemist on täielikult õigustatud küsimusega. Kuigi küsimus on kõigile arusaadav, siis vastuse andmine on oluliselt keerulisem kui võib tunduda. Kõige selgem (ja samas ka kõige segasem) vastus, mida saame öelda on: sõltub, mida ja kuidas sa soovid reklaamida.

Google Ads toimib põhimõtteliselt samamoodi nagu oksjon. Kui kasutaja sisestab Google’i otsinguribale sõna või fraasi vaatab Google’i algoritm seejärel, kas see päring sisaldab märksõnu, millele reklaamijad praegu pakkumisi teevad. Kui Google Ads-i reklaamijad teevad aktiivselt pakkumisi mõnele kasutaja otsingupäringus olevale märksõnale, algab reklaamioksjon. Seejärel arvutab Google välja iga võistleva reklaami reklaamiasetuse, mis määrab, kas ja kuhu teie reklaam tasuliste tulemuste jaotises paigutatakse. Reklaamiasetus arvutatakse teie maksimaalse pakkumise ja kvaliteediskoori alusel. Kvaliteediskoor sõltub mitmest erinevast muutujast, millest räägime mõnel järgmisel korral. Kui teie kvaliteediskoor ja reklaamiasetus on arvutatud, kasutab Google neid andmeid, et määrata, kui palju maksate iga kord, kui keegi mõnel teie reklaamil klõpsab.

Tänu Google Ads’i oksjonialgoritmile saavad väikese eelarvega ettevõtted Google’is reklaamida sama tõhusalt kui suure eelarvega ettevõtted. Reklaamiasetust ja kokkuvõtvalt ka reklaamikulutusi mõjutavad veel mitmed teised muutujad, kuid kõige olulisemad, mida peaksid teadma on maksimaalne pakkumine ja kvaliteediskoor. Oluline on veel märkida, et tulevase kampaania kliki hinda on võimalik prognoosida erinevate tööriistade abil, kuid kõige täpsema vastuse saab üksnes reklaamide jooksutamisel.

05
Teenused

Google Ads haldusteenused

Google Ads Audit

Juhul kui omad juba kokkupuudet Google Ads’i kasutamisega, kuid ei ole päris kindel oma konto käekäigus, siis saame abiks olla konto auditi koostamisel. Google Ads’i audit on teie olemasolevate Google’i kampaaniate ja reklaamide hoolika vaatluse protsess, et hinnata nende toimivust. Hästi läbiviidud audit aitab teil tuvastada probleeme, mida parandada, optimeerimise võimalusi ja annab teile selge ülevaate sellest, kui hästi teie reklaamikontol läheb.

Google reklaami haldus, optimeerimine

Meie huvi ei ole spekuleerida ega aega ning raha raisata. Igakuised Google Adsi haldustasud algavad 360 € kuus (sisaldab käibemaksu 20%), millele lisandub Google Ads’i kuu- ehk meediaeelarve. Teenusega alustades teostatakse kontole põhjalik audit ja tellijaga viiakse läbi intervjuu, eesmärgiga mõista pikaajalisi eesmärke.

Google reklaami haldus, optimeerimine

Meie huvi ei ole raha raisata. Igakuised Google Adsi haldustasud algavad 300 € kuus, millele lisandub Google Ads kuu- ehk meediaeelarve. Teenusega alustades teostatakse kontole põhjalik audit ja tellijaga viiakse läbi intervjuu, eesmärgiga mõista pikaajalisi eesmärke.

Otsingu märksõna-uuring

Järgmise etapina viime läbi põhjaliku märksõnauuringu, et mõista paremini, kuidas teie potentsiaalsed kliendid konkreetseid otsingutermineid kasutavad. Otsija kavatsus on äärmiselt oluline, et saada Google Ads’iga oma investeeringult parim tasuvus.

Seejärel koostame köitva reklaami ja maandumislehe sisu, mis aitab teie kampaanial saavutada absoluutselt parima konversioonimäära.

Maandumis-lehe mustandid

Liikluse saatmine veebisaidile on vaid 50% parima konversioonimäära saavutamiseks vajalikust tööst. Google Ads’iga reklaamitavad lehed vajavad köitvat sisu, ahvatlevat visuaali ja erakordset kasutus-kogemust, eriti nutitelefonides. Meie loominguline meeskond aitab teil luua väga optimeeritud maandumislehti, mis pakuvad parimat kasutuskogemust.

Google Ads reklaamide haldus

Google Ads ei ole „tehtud ja unustatud“ reklaamimudel. See nõuab pidevat tööd, kui soovite oma investeeringust maksimumi võtta. Google Ads’i süsteem on automatiseeritud ja soovituste jagamisel äärmiselt subjektiivne. Meie toetume eelkõige faktilistele andmetele, mis on kooskõlas teie konkreetsete eesmärkidega.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner